Search
Close this search box.

Ready to use
Waterproofing
Membrane.

 
 

 

Ready to use
Waterproofing
Membrane.

 
 

 

Šta je Beo Isol?

BEO ISOL UNIVERSAL je multifunkcionalni, jednokomponentni, ekološki prihvatljiv, hidroizolacioni premaz srednjeg viskoziteta, posebno
dizajniran za zaštitu od vlage bilo koje građevinske konstrukcije. Hidroizolacioni premaz kreiran od strane BEO ISOL ne gubi svojstva duže
od 20 godina pod uticajem sunčeve svetlosti, kiselih kiša i štetnih hemikalija sadržanih u zagađenom vazduhu industrijskih područja.
Može se koristiti na horizontalnim i vertikalnim površinama. Nakon nanošenja materijala, nastaje bešavna gumena membrana sa dobrim
prijanjanjem na bilo koju površinu.

BEO ISOL UNIVERSAL je na bazi bitumenske emulzije i predstavlja kombinaciju elastomera i akrilnih polimera za proizvodnju membrana
visoke čvrstoće, koja se brzo suši. Materijal je na bazi vode, bez rastvarača, netoksičan i ekološki prihvatljiv.

BEO ISOL UNIVERSAL je tečni hidroizolacioni premaz spreman za upotrebu koji se nanosi u tečnom stanju, a zatim sušenjem formira
fleksibilnu elastičnu membranu koja može izdržati opterećenja i vibracije bez pucanja ili ljuštenja. Premaz ima veoma dobru adheziju za sve
podloge. Na temperaturi od +25°C BEO ISOL UNIVERSAL se potpuno osuši za 24 sata. Vreme sušenja se povećava sa padom temperature i
rastom vlažnosti. Opseg radne temperature u potpunosti osušenog materijala je -45°C do +80°C (max -55°C do +95°C).

Šta je Beo Isol?

BEO ISOL UNIVERSAL je multifunkcionalni, jednokomponentni, ekološki prihvatljiv, hidroizolacioni premaz srednjeg viskoziteta, posebno
dizajniran za zaštitu od vlage bilo koje građevinske konstrukcije. Hidroizolacioni premaz kreiran od strane BEO ISOL ne gubi svojstva duže
od 20 godina pod uticajem sunčeve svetlosti, kiselih kiša i štetnih hemikalija sadržanih u zagađenom vazduhu industrijskih područja.
Može se koristiti na horizontalnim i vertikalnim površinama. Nakon nanošenja materijala, nastaje bešavna gumena membrana sa dobrim
prijanjanjem na bilo koju površinu.

BEO ISOL UNIVERSAL je na bazi bitumenske emulzije i predstavlja kombinaciju elastomera i akrilnih polimera za proizvodnju membrana
visoke čvrstoće, koja se brzo suši. Materijal je na bazi vode, bez rastvarača, netoksičan i ekološki prihvatljiv.

BEO ISOL UNIVERSAL je tečni hidroizolacioni premaz spreman za upotrebu koji se nanosi u tečnom stanju, a zatim sušenjem formira
fleksibilnu elastičnu membranu koja može izdržati opterećenja i vibracije bez pucanja ili ljuštenja. Premaz ima veoma dobru adheziju za sve
podloge. Na temperaturi od +25°C BEO ISOL UNIVERSAL se potpuno osuši za 24 sata. Vreme sušenja se povećava sa padom temperature i
rastom vlažnosti. Opseg radne temperature u potpunosti osušenog materijala je -45°C do +80°C (max -55°C do +95°C).

 
 

 

 

Beo Isol je predviđen?

• za hidroizolaciju svih građevinskih konstrukcija, kao što su temelji, krovovi, cigla, silikatni blokovi, drvene konstrukcije, OSB ploče, sendvič paneli
itd.

• za popravku svih krovnih pokrivača, kako horizontalnih tako i vertikalnih površina

• za hidroizolaciju na otvorenom i u zatvorenom prostoru : toaleti, kupatila, tuševi, bazeni, balkoni, terase itd.

• za zaptivanje tačaka pričvršćivanja svih vazdušnih kanala na krovu, tehnološke opreme, nadgradnje i odvodnih levaka, kao i za zaptivanje spojev

• koristi se kao zaptivač u proizvodnji krovnih i zidnih sendvič panela

• koristi se za hidroizolaciju složenih geometrijskih građevinskih konstrukcija.

Nakon potpunog sušenja, tretirana površina može biti osnova za lepljenje keramičkih i drugih vrsta završnih pločica korišćenjem tradicionalnih lepkova za pločice.

Beo Isol je predviđen?

• za hidroizolaciju svih građevinskih konstrukcija, kao što su temelji, krovovi, cigla, silikatni blokovi, drvene konstrukcije, OSB ploče, sendvič paneli
itd.

• za popravku svih krovnih pokrivača, kako horizontalnih tako i vertikalnih površina

• za hidroizolaciju na otvorenom i u zatvorenom prostoru – toaleti, kupatila, tuševi, bazeni, balkoni, terase itd.

• za zaptivanje tačaka pričvršćivanja svih vazdušnih kanala na krovu, tehnološke opreme, nadgradnje i odvodnih levaka, kao i za zaptivanje spojeva

• koristi se kao zaptivač u proizvodnji krovnih i zidnih sendvič panela

• koristi se za hidroizolaciju složenih geometrijskih građevinskih konstrukcija.

Nakon potpunog sušenja, tretirana površina može biti osnova za lepljenje keramičkih i drugih vrsta završnih pločica korišćenjem
tradicionalnih lepkova za pločice.

Beo Isol Universal
Technical Sheet

 
 

 

 

Beo Isol Universal
Technical Sheet